AVG wet - Hernieuwde levenskracht

HERNIEUWDE LEVENSKRACHT BUDEL

"Stichting ter bevordering van het welzijn van de plaatselijke zieken en gehandicapten"
Mobiel nummer: 06-203 421 74
Ga naar de inhoud

AVG wet

Privacy reglement.

AVG=Algemene Verordening Gegevensbescherming
Wet op de persoonsregistratie.
In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van Hernieuwde Levenskracht Budel omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Begrippen:
Het bestuur: De mensen die zijn gekozen en waarvan de voorzitter, secretaris en penningmeester, zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Donateurs: Personen die ons steunen d.m.v. een steeds terugkerende betaling.
Doelgroep: Personen die ziek zijn, gehandicapt of eenzaam. Zij worden bezocht door onze ziekenbezoek(st)ers en/of worden uitgenodigd voor een activiteit.
Ziekenlijst: Hierop staan de namen, adressen en voor welke activiteit men wordt uitgenodigd.
Persoonsgegevens: Achternaam, voorletters, adres, e-mailadres, en telefoonnummer van medewerkers, donateurs en mensen van onze doelgroep uit Budel, Budel Dorplein, Budel Schoot en Gastel.
Het Inschrijfformulier: Voor nieuwe donateurs wordt gevuld met naam, adres, e-mailadres, afgesproken bedrag en handtekening, met een verwijzing naar dit reglement.
Persoonsgegevens:
De persoonsgegevens van onze donateurs worden op een computer beheerd door de secretaris en/of de penningmeester c.q. bestuurslid van de vereniging. Hij/zij heeft daartoe een Excel bestand gemaakt. Het excel bestand is beveiligd met een wachtwoord. Hij/zij zal de gegevens verwerken en aanpassen. In dit bestand zijn de onder 'Het Inschrijfformulier' verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen.
Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen besturen van genoemde organisatie:
Het adres is nodig voor bezoeken aan onze doelgroep, en het e-mail adres voor correspondentie. Van dit bestand wordt steeds een back-up gemaakt op externe harde schijf.
De persoonsgegevens van onze medewerkers  bestaan uit, naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en datum aanvang als vrijwilliger. De persoonsgegevens worden NIET verspreid aan derden. De persoonsgegevens worden gedeeld met de bestuursleden.
De persoonsgegevens blijven bewaard zolang de persoon medewerker is.
Zodra de medewerker heeft opgezegd, zullen de persoonsgegevens direct worden verwijderd uit het systeem van de secretaris en/of penningmeester. Ook bij de overige bestuursleden worden deze gegevens direct verwijderd, voor zover zij deze gegevens in hun bezit hebben. Dit laatste is een uitzondering op de regel met de donateurs gegevens, omdat medewerkers elkaar moeten kunnen raadplegen indien nodig.
 
Inschrijfformulier
Indien iemand donateur wil worden en een inschrijfformulier invult en ondertekent, gaat men akkoord  met het verwerken en opslaan van de gegevens genoemd in punt 'Persoonsgegevens' van dit reglement.

Foto’s
Bij activiteiten kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de deelnemers. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor een nieuwsbrief, website of een presentatie bij één van de activiteiten. Indien iemand die op één van deze beelden voorkomt en het niet op prijs stelt voor publicatie, zal de wens van deze persoon worden gehonoreerd.
Bij elke activiteit zal door de voorzitter c.q. plaatsvervangende voorzitter tijdens het welkomstwoord vragen of iemand hier bezwaren tegen heeft, om het vervolgens aan hem kenbaar te maken.
 
Privacy beleid van Hernieuwde Levenskracht Budel.
Data lek.
Alle bestuursleden zijn er van op de hoogte dat er een meldplicht van lekken blijft gelden. Autoriteit persoonsgegevens (AP)

(C) by G.M.H. Teeuwen
Bijgewerkt op: 16-7-2024
Wilt u doneren:
Ons bankrekeningnummer is: NL47 RBRB 0920 347 991
Terug naar de inhoud