Hernieuwde levenskracht

HERNIEUWDE LEVENSKRACHT BUDEL

"Stichting ter bevordering van het welzijn van de plaatselijke zieken en gehandicapten"
Mobiel nummer: 06-203 421 74
Ga naar de inhoud

Doelstelling.
De Stichting, verder genoemd H.L, bestaat uit een groep vrijwilligers/sters die zich inzet voor zieken en gehandicapte medemens en staat open voor alle gezindten. De doelstelling van deze groep is aandacht besteden en bijstand verlenen aan mensen -individueel of groepsgewijs- die ziek, gehandicapt of eenzaam zijn en die hierdoor maatschappelijk moeilijkheden ondervinden.

Hoe zit H.L. in elkaar?
In de gemeente Budel, Budel Schoot, Budel Dorplein en Gastel bestaat Stichting Hernieuwde Levenskracht die wijkgebonden hun acties en activiteiten ter plaatse organiseren.

Medewerkers.
H.L. heeft een aantal vrijwilligers die het bestuur vormen, zieken bezoeken, donaties innen en/of meehelpen bij andere activiteiten en acties.

Hoe komt H.L. aan geld hiervoor?
Onze medewerkers/sters werven hiervoor donateurs, organiseren de jaarlijkse kermisactie met de bekende enveloppensport.
Het geld dat ingezameld wordt is in eerste instantie bedoeld voor de zieken en gehandicapten. Een klein deel van deze opbrengsten wordt besteed aan de kosten van cursussen.


Hernieuwde Levenskracht in de regio.
Naast Hernieuwde Levenskracht in Budel bestaat H.L. nog in diverse plaatsen in de regio, m.n. Bergeijk, Duizel, Eersel, Steensel, Valkenswaard, Veldhoven, Westerhoven.
( Hier wordt de naam Nieuwe Levenskracht gebruikt).

Samenwerking met andere ziekengroepen.
Onze organisatie bevordert maximaal samenwerking met andere groepen die op hetzelfde terrein werkzaam zijn, zoals de Zonnebloem, Klimroos, parochiele ziekengroepen, Rode Kruis, enz. Iedere groep werkt vanuit zijn eigen grondslag.

Ziekenbezoekgroep.
De ziekenbezoekgroep bestaat uit medewerkers/sters die regelmatig op ziekenbezoek gaan bij mensen die een bezoek op prijs stellen. Zij proberen tijdens zo'n bezoek een gezellig gesprek te voeren en bijzondere behoeften te onderkennen, waar zo nodig H.L. in tegemoet zou kunnen komen.
H.L. organiseert voor de ziekenbezoekers cursussen ter ondersteuning, en bijeenkomsten waarbij een deskundige uitgenodigd wordt om over een bepaald aspect uitleg te geven en van gedachten te wisselen.

Medewerker-/ster worden?
Van onze medewerkers/sters horen wij dat het dankbaar werk is te werken voor de zieken en hulpbehoevenden. Ook u kunt dat ondervinden. Onze organisatie kan nog mensen gebruiken om het bestuur te versterken, zieken te bezoeken en/of gewoon te assisteren bij een of andere actie.

Indien u zich wilt aan melden, doe dat via info@hernieuwdelevenskracht.nl.


(C) by G.M.H. Teeuwen
Bijgewerkt op: 16-7-2024
Wilt u doneren:
Ons bankrekeningnummer is: NL47 RBRB 0920 347 991
Terug naar de inhoud